Homepage HVOL Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Ciebol, Bram   (in veld: Fotograaf)     

Aantal gevonden foto's : 281   (uit: 16752)

Getoond wordt foto : 181 t/m 210


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Locatie

Zoekresultaat verdeeld over 10 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

181. Fotonummer: 023845  
Oude Singel
Oude Singel 190-192 -- Leiden           (1990-2000)
Oude Singel 190 (links) is een rijksmonument met een halsgevel met zandstenen vleugelstukken. Het dateert uit het midden van de 18e eeuw.
 

182. Fotonummer: 023511 (bevat 3 afbeeldingen)  
Pieter Loridanshofje
Oude Varkenmarkt 1 -- Leiden           (1990-2000)
Het Pieter Loridanshofje is gebouwd in 1657 en was oorspronkelijk bestemd voor 12 echtparen die lid moesten zijn van de Waalse Kerk. In 1964 werd het gekocht door de Stichting Leidse studentenhuisvesting. Foto 1 toont de toegangspoort met daarboven de regentenkamer. Op foto 2 en 3 zijn de pomp en de galerij tegenover de ingang te zien.
 

183. Fotonummer: 023849  
Oude Vest
Oude Vest -- Leiden           (1990-2000)
Oude Vest gezien vanaf de hoek met de Janvossensteeg in de richting van de Mare. Op de hoek nr. 97, waar de voormalige apotheek van het ziekenfonds Tot Hulp Der Menschheid was gevestigd met bovenop het beeld van de god Asclepius. Boven de huizen is de koepel van de Marekerk te zien.
 

184. Fotonummer: 023734 (bevat 5 afbeeldingen)  
Coninckshofje
Oude Vest 15 -- Leiden           (1990-2000)
Het Coninckshofje werd in 1773 gesticht door Cecilia Coninck. Het werd gebouwd op de plek van het voormalige Sint Ursulaklooster en telde aanvankelijk 6 huisjes, bestemd voor gereformeerde vrouwen. Het poortgebouw verrees op de plaats van het aangekochte pand Oude Vest 15. Het hofje is een rijksmonument. Op afbeelding 1 en 2 is het klassieke poortgebouw te zien met een zandstenen omlijsting en de naamsteen. De regentenkamer bevindt zich op de eerste etage. Op afbeelding 3 de binnentuin met enkele huizen en een hardstenen pomp. De binnenzijde van het poortgebouw is op afbeelding 4 te zien. Op afbeelding 5 een ingelijste huisregel van het hofje. Het uitgebreide archief van het hofje is bewaard gebleven en wordt beheerd door Erfgoed Leiden.
 

185. Fotonummer: 023804 (bevat 4 afbeeldingen)  
Groeneveldstichting
Oude Vest 41 -- Leiden           (1990-2000)
Hofje gesticht door dominee Eduard Cornelis Groeneveld in 1878 en gebouwd in 1882. In de tuin van zijn woonhuis werden 9 huisjes neergezet voor predikantsvrouwen of -dochters, in het woonhuis zelf kwam een regentenkamer en woonruimte voor de vrouwelijke portier. Afb. 1: entree van het woonhuis. Afb. 2 en 3: woningen aan het binnenterrein. Afb. 4: oude beuk in de tuin, op de achtergrond het voormalige Caeciliagasthuis.
 

186. Fotonummer: 023553 (bevat 9 afbeeldingen)  
Meermansburg
Oude Vest 159 -- Leiden           (1990-2000)
Grootste hofje van Leiden, gesticht in 1680 door Maarten Ruyckhaver Meerman en zijn vrouw Helena Verburg. De naam van het hofje, een rijksmonument, verwijst naar de achternamen van de stichters.
1. Toegangspoort in Hollands classicistische stijl, met boven de deur een cartouche met de naam van het hof. Links het wapen van Gerard, een meerman, rechts dat van zijn echtgenote, twee koeien.
2. Wapenbord van Meerman in de regentenkamer.
3. Bord in de regentenkamer met regentenwapens.
4+5. Pomp op de binnenplaats, bekroond door een meerman en een burcht, verwijzend naar de namen van de stichters.
6+7. Hofjeswoningen.
8. Wapen van Meerman boven het claphuis, een gemeenschappelijke ruimte.
9. Poortgebouw met regentenkamer, gezien vanuit de binnentuin.
 

187. Fotonummer: 023852  
Oude Vest
Oude Vest 171 -- Leiden           (1990-2000)
Tekening van een posthoorn op een bierton in relif boven de voormalige toegangspoort van Bierbrouwerij De Posthoorn. Zie het verhaal van de Commissie Geveltekens van de HVOL.
 

188. Fotonummer: 023854  
Hpital Wallon
Papengracht 13 -- Leiden           (1990-2000)
Entree van het Hpital Wallon, in 1892 in opdracht van de Waalse Gemeente gebouwd als uitbreiding van het ziekenhuis op Rapenburg 12-14. Het is gebouwd in de stijl van de neo-Hollandse renaissance en is een rijksmonument.
 

189. Fotonummer: 023700 (bevat 5 afbeeldingen)  
Brouchovenhof
Papengracht 16 -- Leiden           (1990-2000)
Het Brouchovenhof is een rijksmonument, gesticht in 1631 door Jacob van Brouchoven met behulp van zijn zus Anna van Baersdorp. Van Brouchoven was jurist en burgemeester van Leiden, maar ook n van de rechters die Johan van Oldenbarneveldt ter dood veroordeelden. Het hof naar ontwerp van Arent van 's Gravensande telde 16 huisjes van 1 verdieping hoog. Eind 18e eeuw werd een extra verdieping toegevoegd. Op afbeelding 1 en 2 is de klassieke voorgevel te zien met onder meer de initialen van de beide stichters, IVB en AVB en daartussenin het jaar van de totstandkoming van het hof MDCXL. Afbeeldingen 3 en 4 tonen de binnentuin met pomp en afbeelding 5 de achterzijde van het poortgebouw met bovenin de regentenkamer.
 

190. Fotonummer: 023568 (bevat 3 afbeeldingen)  
Indimonument
Park de Put -- Leiden           (1990-2000)
Door beeldhouwer Gerard Brouwer vervaardigd monument ter herinnering aan de 26 inwoners van Leiden die als militair sneuvelden in Nederlands Oost-Indi. De namen van de militairen staan vermeld op de plaquette. Het monument is in 1999 geplaatst in Park de Put. Hier wordt ook de jaarlijkse herdenking georganiseerd door de Stichting Militair Indi Monument.
 

191. Fotonummer: 023540 (bevat 4 afbeeldingen)  
Cathrijn Maartensdochterhof
Pasteurstraat 2a -- Leiden           (1990-2000)
Het Cathrijn Maartensdochterhof werd in 1621 gesticht en in 1648 voltooid aan de Zijdgracht (later: Korevaarstraat). Onder meer in verband met de aanleg van de Oranjeboomstraat werd het in 1909 verplaatst naar de Pasteurstraat. Foto 1 en 2 tonen het binnenterrein met huisjes van het nieuwe hofje. Op foto 3 is de oude gevelsteen te zien, met daaronder de vermelding dat deze steen in 1971 gesloopt is uit het pand aan het Levendaal bij de voormalige ingang van het oude hofje. Op foto 4 de gevelsteen die ter gelegenheid van de verplaatsing van het hofje werd ingemetseld.
 

192. Fotonummer: 023790 (bevat 3 afbeeldingen)  
Pelgrimspoort
Pelgrimspoort -- Leiden           (1990-2000)
Nieuwbouwhofje, aangelegd in de periode 1993-1999 op het terrein van de voormalige drukkerij Groen bij de Langebrug. De naam van het hofje verwijst naar de oude plek waarvandaan in de middeleeuwen pelgrims ter bedevaart gingen. Het hofje is te bereiken via de Gekroonde Liefdepoort. In nummer 11, het oude achterhuis van Pieterskerk-Choorsteeg 14, zijn middeleeuwse balken met oude beschilderingen aangetroffen, zie www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1256-vvdw-middeleeuwse-balken-17eeuwse-in-nieuwbouw
Afbeelding 1: hek bij de ingang van het hofje. Afbeelding 2: overzicht van de rechterzijde van het hofje, gezien vanuit de poort. Het grote pand rechts achteraan is nr. 11. Afbeelding 3: overzicht van de linkerkant van het hofje, gezien vanuit de poort.
 

193. Fotonummer: 023861 (bevat 6 afbeeldingen)  
Pesthuis
Pesthuislaan -- Leiden           (1990-2000)
Het Pesthuis is een rijksmonument, gebouwd buiten de singels in de periode 1659-1662. Het is nooit in gebruik geweest als onderkomen voor pestlijders, maar heeft in de loop der tijd allerlei functies gehad zoals militair ziekenhuis, gevangenis en Leger- en Wapenmuseum. Ten tijde van deze foto hoorde het gebouw bij Museum Naturalis en deed dienst als entree en winkel. De eerste 3 foto's tonen de gevel van het gebouw, op foto 4 zijn de 5 regentenwapens te zien boven de ingang. Foto 5 en 6 tonen het relif daarboven uit 1660. Het is vervaardigd door Rombout Verhulst en stelt de pest voor in de gedaante van een furie met een wolf en een moeder met twee kinderen.
 

194. Fotonummer: 023952 (bevat 7 afbeeldingen)  
Sint Pieters- of Van der Speckhofje
Pieter Gerritz Speckhof -- Leiden           (1990-2000)
Het Sint Pieters- of van der Speckhofje werd in 1645 gesticht door Pieter Gerrits van der Speck op het binnenterrein achter zijn huis aan de Langebrug. Het heeft 8 huisjes en is een rijksmonument. Afb. 1: gevelsteen boven de toegangspoort aan het Pieterskerkhof. Afb. 2, 4, 5 en 6: hofjeswoningen. Afb. 3: lantaarn op het binnenterrein. Afb. 7: hofje gezien vanaf het parkje achter de Gekroonde Liefdepoort.
 

195. Fotonummer: 023916  
Pieterskerk-Choorsteeg
Pieterskerk-Choorsteeg; William Brewstersteeg -- Leiden           (1990-2000)
Plaquette boven het poortje naar het steegje tussen Pieterskerk-Choorsteeg 17 en 19, ter herinnering aan Pilgrimfather William Brewster, die in dit steegje een drukkerij had.
 

196. Fotonummer: 024080  
Pieterskerkgracht
Pieterskerkgracht 9 -- Leiden           (1990-2000)
Dit (deel van een) rijksmonument werd gebouwd als particulier woonhuis, de geschiedenis ervan gaat terug tot in de 14e eeuw. De hoofdingang bevond zich oorspronkelijk aan de Schoolsteeg, maar werd verplaatst naar de Pieterskerkgracht na de demping hiervan in 1600. Vanaf de 19e eeuw heeft het pand onder meer onderdak geboden aan de Tussenschool van Jan Kneppelhout (Klikspaan) en aan de Leidse Schilder- en Tekenacademie Ars Aemula Natura. Deze afbeelding toont de lage vleugel met de in 1622 vernieuwde ingangspoort. Zie ook foto 024081 voor het andere hogere deel van het pand.
 

197. Fotonummer: 024081  
Pieterskerkgracht
Pieterskerkgracht 9 -- Leiden           (1990-2000)
Dit (deel van een) rijksmonument werd gebouwd als particulier woonhuis, de geschiedenis ervan gaat terug tot in de 14e eeuw. De hoofdingang bevond zich oorspronkelijk aan de Schoolsteeg, maar werd verplaatst naar de Pieterskerkgracht na de demping hiervan in 1600. Vanaf de 19e eeuw heeft het pand onder meer onderdak geboden aan de Tussenschool van Jan Kneppelhout (Klikspaan) en aan de Leidse Schilder- en Tekenacademie Ars Aemula Natura. Deze afbeelding toont het gedeelte dat in 1622 vernieuwd werd. Dit jaartal is terug te vinden in de gevelstenen boven de bovenramen. De hoofdletters van de tekst 'rUst baart lUst, LUst Met goDt rUst' vormen opgeteld het jaartal 1620. Zie ook foto 024080 voor het andere lage deel met de toegangspoort van het pand.
 

198. Fotonummer: 023787  
Muurgedicht Pieterskerkgracht
Pieterskerkgracht 17 -- Leiden           (1990-2000)
Het gedicht Kawa mata wa shu (1966) is een van de typografische ofwel concrete gedichten die Seiichi Niikuni heeft gemaakt. Het gedicht stelt letterlijk een rivier en een zandvlakte voor, gescheiden door een diagonale lijn. Het gedeelte links van de lijn is de rivier en het gedeelte rechts is de zandvlakte.
 

199. Fotonummer: 023694 (bevat 3 afbeeldingen)  
Grafmonument Boerhaave
Pieterskerkhof -- Leiden           (1990-2000)
Voor Boerhaave werd in 1762 een grafmonument opgericht in de Pieterskerk. Het bestaat uit een grafurn, versierd met 6 hoofden. Op de sokkel is een medaillon aangebracht met het profiel van Boerhaave, eronder staat de tekst: Salutifero Boerhaavii genio sacrum (heiligdom voor de heilbrengende Boerhaave).
 

200. Fotonummer: 023562  
Graftombe Johan Meerman
Pieterskerkhof 1A -- Leiden           (1990-2000)
Graftombe in de Pieterskerk van Johan Meerman (1753-1815), achterkleinzoon van de stichter van Meermansburg.
 

201. Fotonummer: 023563  
Graftombe Gerard Meerman
Pieterskerkhof 1A -- Leiden           (1990-2000)
Opschrift graftombe van Gerard Meerman (1722-1771), kleinzoon van de stichter van Meermansburg.
 

202. Fotonummer: 023796 (bevat 8 afbeeldingen)  
Gravensteen
Pieterskerkhof 6 -- Leiden           (1990-2000)
Het Gravensteen, een rijksmonument, werd in het begin van de 13e eeuw gebouwd als vluchtplaats voor de graven van Holland. In 1463 werd het aan de stad geschonken. Daarna werd het complex uitgebreid en kreeg het diverse functies zoals gevangenis, spin- en rasphuis, vierschaar en boekenmagazijn. Afb. 1: Voorgevel aan de kant van het Pieterskerkhof met in het fronton het gekroonde stadswapen met ernaast twee leeuwen en erbovenop een beeld van Vrouwe Justitia. Afb. 2: Het zogenoemde rectorspoortje aan de zijde van het Gerecht naast de Vierschaar. Afb. 3: Zijgevel van de Vierschaar, aangebouwd in 1672. Afb. 4: Galerij aan de kant van het Gerecht. De toren met naaldspits dateert uit ca. 1200. Afb. 5: Fronton van de Vierschaar met links van het stadswapen een beeltenis van Justitia en rechts van Prudentia. Afb. 6: Vierschaar uit 1672 met o.m. Corintische zuilen, ontworpen door Willem van der Helm. Afb. 7: Getraliede galerij, waarvandaan de gezagsbekleders de terechtstellingen bij de Vierschaar konden bijwonen. Afb. 8: Gevangeniscel.
 

203. Fotonummer: 023867 (bevat 2 afbeeldingen)  
't Huys in den Houc
Pieterskerkhof 22 -- Leiden           (1990-2000)
't Huys in den Houc is een rijksmonument, gebouwd omstreeks 1500. Het woonhuis heeft een bakstenen voor- en zijgevel en is in 1949 gerestaureerd.
 

204. Fotonummer: 023500 (bevat 9 afbeeldingen)  
Lokhorstkerk
Pieterskerkstraat 1 -- Leiden           (1990-2000)
Dit rijksmonument met twee beuken is gebouwd in 1638, op de plaats van het afgebroken Huis Lockhorst. Het was tot 1795 een schuilkerk en is daarom niet direct zichtbaar vanaf de straat en heeft ook geen toren. De afbeeldingen tonen:
1. Zicht vanaf de Pieterskerkstraat
2. De deur van het ingangsgebouw dat vr de kerk aan de straatkant staat
3. Het schip met rechts de kansel
4+6. Het orgel uit 1774, uitgebreid in 1807 en in 1999 gerestaureerd
5. De kansel
7. Een deel van een kerkbank met een plank bedoeld voor het plaatsen van voetstoven
8. Tinnen gerei voor de avondmaalsviering
9. Zilveren gerei voor de avondmaalsviering.
 

205. Fotonummer: 023375 (bevat 2 afbeeldingen)  
Serviceflat Cronestein
Plantijnstraat 21 -- Leiden           (1990-2000)
Serviceflat Cronestein werd in de jaren 60 gebouwd nabij de Lammenschansweg. En van de eerste bewoners was mr. C.P.M. Romme (1896-1980), bekend van het 'kwartje van Romme', een spaarregeling voor werklozen. Hij was onder meer minister van Sociale Zaken, fractieleider van de KVP, lid van de Raad van State, (in)formateur en minister van Staat.
 

206. Fotonummer: 023627  
Tram voor Blauwpoortsbrug
Prinsessekade -- Leiden           (1959)
Ook de tram moet wachten als de Blauwpoortsbrug open gaat voor het scheepvaartverkeer.
 

207. Fotonummer: 023632  
500 serie als stadstram
Prinsessekade -- Leiden           (1959)
Druk verkeer op de Prinsessekade. De 500 serie werd nog 1 jaar ingezet als stadstram.
 

208. Fotonummer: 023920  
St. Agnietebegijnhof
Rapenburg -- Leiden           (1990-2000)
Achter het gebouw van de voormalige Universiteitsbiblioheek bevindt zich de kapel van het Sint Agniete- of Faliede Begijnhof. De bibliotheekcollecties waren aanvankelijk in deze kapel ondergebracht. Zie: Leidsch Dagblad 13 augustus 1988 en Leidsche Courant 20 april 1957. De panden rechts zijn het enige restant van het begijnhof zelf.
 

209. Fotonummer: 023925  
Sint Jeroensbrug
Rapenburg -- Leiden           (1990-2000)
Onderdoorvaart van de Sint Jeroensbrug, gezien vanaf het Rapenburg in de richting van de Vliet.
 

210. Fotonummer: 023917  
Bibliotheca Thysiana
Rapenburg 25 -- Leiden           (1990-2000)
Dit rijksmonument is in 1654/1655 ontworpen door Arent van 's-Gravensande in Hollands classicistische stijl. Het is gebouwd in opdracht van Johannes Thysius als onderkomen voor zijn bibliotheekcollectie.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 10 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind