Homepage HVOL Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zegersteeg   (in veld: Locatie)     

Aantal gevonden foto's : 9   (uit: 16938)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Locatie

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 003938  
Joostenpoort
Zegersteeg -- Leiden           (4 december 1938)
Poort van het St. Annahofje of Joostenpoort, in de Zegersteeg. Van het in 1503 gebouwde hofje is alleen de originele poort overgebleven.
 

2. Fotonummer: 026054  
Zegersteeg
Zegersteeg -- Leiden           (ca. 2012)
Het ene eind van de Zegersteeg vinden we aan de Kaiserstraat onder het studentencentrum Plexus. Op deze plaats heeft mensa 'De Bak' gestaan, en daarvˇˇr was het de universiteitsmanege.
De steeg loopt door tot aan de 5e Binnenvestgracht, vanwaar men zicht heeft op de Hortus Botanicus. Bij Zegersteeg nummer 14 vinden we het Sint-Annahofje. Zie ook foto 023659.
Ter onderscheiding van het Sint-Annahofje aan de Hooigracht wordt het hofje aan de Zegersteeg ook wel Joostenpoort genoemd. Tanneke Schoonheim schrijft dat die naam is afgeleid van Joost Heindricxsz. Diens weduwe stichtte in de 16e eeuw het hofje.
 

3. Fotonummer: 026096  
Zegersteeg?
Zegersteeg -- Leiden          
Het zou een zijstraatje van de Kaiserstraat kunnen zijn, Zegersteeg/hoek 5e Binnenvestgracht?
Een van de beschrijvingen die overbleef van de schenker.
 

4. Fotonummer: 002632  
Sint Anna'shof aan Zegersteeg
Zegersteeg 14 -- Leiden           (1992)
Sint Annahof of Joostenpoort aan de Zegersteeg. Mr. Joest Heijndrickz, telg uit het geslacht Van der Stijpen van Duivelandt, overwoog een hofje te stichten. Hetgeen na zijn dood bij akte van 1503 door zijn vrouw en zijn zoons Hendrik en Wiggers ten uitvoer werd gebracht. In 1862 kwam het hofje onder beheer van de Diaconie der Hervormde Gemeente die in 1876 en in 1907 het hofje vernieuwde, waardoor het oude karakter verloren ging.
(geschonken door Leidsch Dagblad)
 

5. Fotonummer: 009622  
Sint Annahofje
Zegersteeg 14 -- Leiden           (1971)
Het Sint Annahofje ligt ingesloten tussen de 5e Binnenvestgracht, de Zegersteeg en het Jeruzalemshof. Het hofje, ook wel Joostenpoort genoemd, is volgens de wens van mr. Joost Hendricksz. van der Stijpen van Duivelandt na zijn overlijden gesticht in 1503 door zijn weduwe Geertruid en zijn zoons Hendrik en Wigger. Er konden 13 weduwen of maagden wonen. De toegangspoort dateert uit 1627. In 1876 is het verbouwd en in 1907 vernieuwd. Bij deze verbouwingen is het oude karakter verloren gegaan. Slechts de 17e eeuwse achterpoort blijft bewaard. De vrouwen moesten tijdens de mis bidden voor de stichters. Wie zonder geldige reden de mis verzuimde moest een halve stuiver boete betalen die onder de wel aanwezigen werd verdeeld. In het hofje heeft tientallen jaren een aan Jan van Scorel toegeschreven altaarstuk gehangen. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes.
 

6. Fotonummer: 011944  
Gevelsteen Sint Anna's hof
Zegersteeg 14 -- Leiden          
Gevelsteen Sint Anna's hof, direct links voorbij de toegangsdeur.
 

7. Fotonummer: 017615  
Sint Anna's hofje
Zegersteeg 14 -- Leiden          
De binnentuin van het St Anna's hofje.
 

8. Fotonummer: 020473  
Sint Anna's hofje
Zegersteeg 14 -- Leiden          
De ingang van het Sint Anna's hofje.
 

9. Fotonummer: 023659 (bevat 3 afbeeldingen)  
Sint Annahofje of Joostenpoort
Zegersteeg 14 -- Leiden           (1990-2000)
Het Sint Annahofje of Joostenpoort is gesticht in 1503 door mr. Joost Hendricksz. van der Stijpen van Duivelandt. Door verbouwingen in 1876 en 1907 is het oorspronkelijke karakter van het hofje verloren gegaan. De achterpoort met het jaartal 1627, uitkomend op de 5e Binnenvestgracht, is nog wel bewaard gebleven. Zie foto 3 links van het midden achter de bomen.
 

 

Uitgebreid zoeken