Homepage HVOL Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Pieterskerkhof   (in veld: Locatie)     

Aantal gevonden foto's : 295   (uit: 16536)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Locatie

Zoekresultaat verdeeld over 10 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 001745  
Pieterskerkhof
Gerecht; Pieterskerkhof -- Leiden           (ca. 1980)
Uitzicht vanaf Pieterskerk op Het Gerecht / Zonneveldstraat
 

2. Fotonummer: 022295  
Kloksteeg hoek Nieuwsteeg
Kloksteeg; Nieuwsteeg; Pieterskerkhof -- Leiden           (25 april 1928)
Panden aan de Kloksteeg, hoek Pieterskerkhof en Nieuwsteeg o.a. Bibliotheek Wallon. Rechts toegangspoort tot van der Speckhofje.
 

3. Fotonummer: 021871  
Pieterskerkhof
Kloksteeg; Pieterskerkhof -- Leiden           (ca. 1960)
Westzijde St. Pieterskerk.
 

4. Fotonummer: 000717  
Muskadelsteeg hoek Pieterskerkhof
Muskadelsteeg; Pieterskerkhof 1 -- Leiden           (ca. 1980)
Zicht op hoek Pieterskerkhof en Muskadelsteeg, tevens de zijkant van het Gravensteen. Inmiddels bebouwd.
 

5. Fotonummer: 015556  
Muskadelsteeg
Muskadelsteeg; Pieterskerkhof 10 -- Leiden           (ca. 1985)
Zicht vanaf het Pieterskerkhof op nog onbebouwde hoek met de Muskadelsteeg en de zijkant van het Gravensteen.
 

6. Fotonummer: 001536  
Nieuwsteeg
Nieuwsteeg; Pieterskerkhof 1 -- Leiden           (ca. 1970)
Nieuwsteeg hoek Kloksteeg. Templum Salomonis, de boekhandel van Burgersdijk en Niermans, antiquariaat en veilinghuis
 

7. Fotonummer: 017153  
Pieterskerkhof
Nieuwsteeg; Pieterskerkhof -- Leiden           (1938)
Gezicht op het Pieterskerkhof vanuit de Nieuwsteeg
 

8. Fotonummer: 018170  
Pieterskerkhof
Nieuwsteeg; Pieterskerkhof -- Leiden           (1946)
Een hoekje van het Pieterskerkhof. Rechts de Nieuwsteeg en de toegang tot het Pieter Gerritz Speckhofje.
 

9. Fotonummer: 007284  
Pieter Gerritsz. van der Speckhof
Pieter Gerritz Speckhof; Pieterskerkhof 42 -- Leiden           (ca. 1910)
Pieter Gerritsz. van der Speckhof.
 

10. Fotonummer: 014130  
Panorama met Pieterskerk
Pieterskerkhof 1a -- Leiden           (04-09-2002)
Zicht op de Pieterskerk vanaf de stadhuistoren.
 

11. Fotonummer: 015510  
Eredoctoraat Winston Churchill
Pieterskerkhof 1A -- Leiden           (10 mei 1946)
Prinses Juliana en prins Bernhard met Winston Churchill in de Pieterskerk t.g.v. eredoctoraat Rechtswetenschappen.
 

12. Fotonummer: 016369  
Panorama Pieterskerk en omgeving
Pieterskerkhof 1a -- Leiden           (04-09-2002)
Panorama met de Pieterskerk en omgeving vanaf de stadhuistoren.
 

13. Fotonummer: 019717  
Pieterskerk
Pieterskerkhof 1 a -- Leiden          
Luchtfoto van de kerk, die is gebouwd tussen 1390 en 1570. De toren is in 1512 ingestort en was de hoogste van het land. Tot 1971 is de kerk in gebruik geweest als godshuis.
Op de voorgrond is het Gravensteen te zien. De voormalige gevangenis van de graven van Holland.

(geschonken door Kees van Varick)
 

14. Fotonummer: 023562  
Graftombe Johan Meerman
Pieterskerkhof 1A -- Leiden           (1990-2000)
Graftombe in de Pieterskerk van Johan Meerman (1753-1815), achterkleinzoon van de stichter van Meermansburg.
 

15. Fotonummer: 023563  
Graftombe Gerard Meerman
Pieterskerkhof 1A -- Leiden           (1990-2000)
Opschrift graftombe van Gerard Meerman (1722-1771), kleinzoon van de stichter van Meermansburg.
 

16. Fotonummer: 025215  
Pieterskerk
Pieterskerkhof 1a -- Leiden           (20ste eeuw)
De Pieterskerk is gebouwd tussen 1390 en 1565 en diverse keren uitgebreid en vernieuwd.
Het Leidse stadswapen bevat 2 gekruiste sleutels en is afkomstig van de beschermheilige Petrus van deze kerk.
 

17. Fotonummer: 021785  
Pieterskerkhof
Pieterskerkhof 4 -- Leiden           (1948)
Panden aan het Pieterskerkhof. Het gebouw waarvan de achterkant te zien is, staat op het Rapenburg.
 

18. Fotonummer: 022552  
Gravensteen
Pieterskerkhof 5 -- Leiden           (voor 1959)
Het Gravensteen werd gebouwd aan het begin van de 12e eeuw voor de graven van Holland. In de loop van de eeuwen heeft het gebouw verschillende functies gehad: vluchttoren voor de graven van Holland, stedelijke gevangenis en gerechtsgebouw. Vanaf medio 20e eeuw is het in gebruik bij de Universiteit Leiden. Het gebouw is een rijksmonument.
(geschonken door Kees van Varick)
 

19. Fotonummer: 000475  
Leidse studenten: Pro Patria
Pieterskerkhof 6 -- Leiden           (1950-1970)
Aanbieding van nieuwe uniformen aan het jubilerende Pro Patria door P.C. Lindenburg voor het "Gravensteen" op het Pieterskerkhof
 

20. Fotonummer: 005877  
Joan Melchior Kemper
Pieterskerkhof 6 -- Leiden          
Door de HVOL aan de universiteit geschonken gedenkplaquette voor de rechtsgeleerde Joan Melchior Kemper (1776-1824). De plaquette was oorspronkelijk aangebracht bij zijn woonhuis Breestraat 109, maar bevindt zich nu op de binnenplaats van het Gravensteen.
 

21. Fotonummer: 021061  
Gravensteen
Pieterskerkhof 6 -- Leiden           (ca. 1960)
Het Gravensteen, gelegen aan het plein bij de Pieterskerk, gebouwd in het begin van de 13e eeuw, was oorspronkelijk de gevangenis van de graven van Holland. In 1463 kwam het in bezit van de stad en werd het de stedelijke gevangenis. Vanaf het eind van de 19e eeuw kreeg het verschillende bestemmingen.
(geschonken door Kees van Varick)
 

22. Fotonummer: 023796 (bevat 8 afbeeldingen)  
Gravensteen
Pieterskerkhof 6 -- Leiden           (1990-2000)
Het Gravensteen, een rijksmonument, werd in het begin van de 13e eeuw gebouwd als vluchtplaats voor de graven van Holland. In 1463 werd het aan de stad geschonken. Daarna werd het complex uitgebreid en kreeg het diverse functies zoals gevangenis, spin- en rasphuis, vierschaar en boekenmagazijn. Afb. 1: Voorgevel aan de kant van het Pieterskerkhof met in het fronton het gekroonde stadswapen met ernaast twee leeuwen en erbovenop een beeld van Vrouwe Justitia. Afb. 2: Het zogenoemde rectorspoortje aan de zijde van het Gerecht naast de Vierschaar. Afb. 3: Zijgevel van de Vierschaar, aangebouwd in 1672. Afb. 4: Galerij aan de kant van het Gerecht. De toren met naaldspits dateert uit ca. 1200. Afb. 5: Fronton van de Vierschaar met links van het stadswapen een beeltenis van Justitia en rechts van Prudentia. Afb. 6: Vierschaar uit 1672 met o.m. Corintische zuilen, ontworpen door Willem van der Helm. Afb. 7: Getraliede galerij, waarvandaan de gezagsbekleders de terechtstellingen bij de Vierschaar konden bijwonen. Afb. 8: Gevangeniscel.
 

23. Fotonummer: 025213 (bevat 2 afbeeldingen)  
Fronton Gravensteen
Pieterskerkhof 6/8 -- Leiden          
Fronton van het Gravensteen met de Leidse sleutels. Het stadswapen van Leiden houdt verband met de beschermheilige van de Pieterskerk, de hoofdkerk van Leiden. Petrus was de bewaker van de hemelpoort en had dus de sleutels van de hemel.
 

24. Fotonummer: 025214  
Gravensteen
Pieterskerkhof 6/8 -- Leiden          
De achterkant van het Gravensteen. Het Gravensteen was oorspronkelijk gebouwd als vluchttoren voor de graaf. Het is verschillende keren uitgebreid. Ook dit deel is een uitbreiding.
 

25. Fotonummer: 025687  
Gravensteen
Pieterskerkhof 6 -- Leiden           (1919)
Het Gravensteen werd aan het begin van de 12e eeuw gebouwd als vluchttoren voor de graven van Holland. In 1463 schonk Filips de Goede het vervallen gebouw aan het stadsbestuur van Leiden, op voorwaarde dat men het gebouw zou restaureren. Het ging dienen als gevangenis voor de stad Leiden en voor geheel Rijnland. Na een reorganisatie van het gevangeniswezen werd het gebouw overbodig. In 1890 wilden een aantal gemeenteraadsleden het gebouw zelfs laten slopen. Dit ging niet door. In de loop der tijd werd het gebouw diverse malen voor verval behoed door restauraties. In de Tweede Wereldoorlog is onder leiding van ir. H.A. van Oerle (Leiden 08-03-1905 - 03-12-1994) een ingrijpende restauratie uitgevoerd. Op 2 december 1955 werd in het gebouw het Juridisch Studiecentrum van de Universiteit Leiden geopend.
 

26. Fotonummer: 025907  
Pieterskerkhof
Pieterskerkhof 6 -- Leiden           (ca. 1975)
Zicht op pand in de noordwesthoek van het Pieterskerkhof, enerzijds naast pand nr. 6, anderzijds grenzend aan de achteringang van Rapenburg 40.
 

27. Fotonummer: 014916  
Pieterskerkhof
Pieterskerkhof 13 -- Leiden          
Rond de westelijke gevel van de Pieterskerk zijn panden gebouwd, Zij vormen de gefotografeerde gevelrij. Wegens de rondlopende vorm van de kerkgevel lopen de gevels van de voor de kerk gebouwde panden eveneens een halve cirkel.
 

28. Fotonummer: 005109  
Pieterskerkhof
Pieterskerkhof 22 -- Leiden           (oktober 1948)
Het pand Pieterskerkhof nr. 22 tijdens ontpleistering.
 

29. Fotonummer: 005111  
Pieterskerkhof
Pieterskerkhof 22 -- Leiden           (maart 1941)
De noordwestelijke hoek van het Pieterskerkhof, situatie van 1941. Het gebouw rechtsachter is het Gravensteen.
 

30. Fotonummer: 023867 (bevat 2 afbeeldingen)  
't Huys in den Houc
Pieterskerkhof 22 -- Leiden           (1990-2000)
't Huys in den Houc is een rijksmonument, gebouwd omstreeks 1500. Het woonhuis heeft een bakstenen voor- en zijgevel en is in 1949 gerestaureerd.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 10 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind