Homepage HVOL Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kaiserstraat   (in veld: Locatie)     

Aantal gevonden foto's : 72   (uit: 15940)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  locatie

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 019687  
Kaiserstraat 1
Kaiserstraat 1 -- Leiden          
Gevelsteen met de tekst 'Veel hoofden, veel sinnen' tussen de ramen van de eerste verdieping van Kaiserstraat 1. De steen werd in 1922 ontdekt bij het afbikken van de pleisterlaag en in ere hersteld.
 

2. Fotonummer: 014320  
Kaiserstraat 2-4
Kaiserstraat 2-4 -- Leiden          
Gevelsteen boven cafť Het keizertje (De Keyzer) ter herinnering aan Henny Eman, premier van Aruba. Eman studeerde Rechten in Leiden en was in die tijd tevens exploitant van dit cafť. De laatste - hier ontbrekende - regel van het gedicht luidt: vrouw en vrind iets meegegeven.
 

3. Fotonummer: 018161  
Pand aan de Kaiserstraat
Kaiserstraat 2-4 -- Leiden          
In het gepleisterde pand op de foto is een van de eerste brasseries in Leiden gevestigd: cafť De Keyzer, beter bekend als Het Keizertje.
 

4. Fotonummer: 023066  
Vernieuwing riool
Kaiserstraat 2-4 -- Leiden           (12-10-1990)
Vernieuwing riolering ter hoogte van cafť-restaurant Het Keizertje. Vroeger was dit pand een timmerwerkplaats en maakte het onderdeel uit van een koetshuis.
 

5. Fotonummer: 004616  
Kaiserstraat
Kaiserstraat 10 -- Leiden           (1939)
De verdwenen deur van de Firma Beuth, Kaiserstraat.
 

6. Fotonummer: 009438  
Manege Rijksuniversiteit
Kaiserstraat 13-15 -- Leiden           (1971)
Op de plek van de manege lag tot 1970 het restant van het oude Cellebroersklooster. Een klooster waar de broeders de taak hadden pestlijders te verplegen en doden te begraven. Op de foto: het toegangshek aan de Kaiserstraat.
 

7. Fotonummer: 009439  
Manege Rijksuniversiteit
Kaiserstraat 13-15 -- Leiden           (1971)
Op de plek van de manege lag tot 1970 het restant van het oude Cellebroersklooster. Een klooster waar de broeders de taak hadden pestlijders te verplegen en doden te begraven. Op de foto de sierlijke kap boven de toegangspoort.
 

8. Fotonummer: 009440  
Manege Rijksuniversiteit
Kaiserstraat 13-15 -- Leiden           (1971)
De foto toont de plek waar de universiteitsmanege lag. Op de plek van de manege lag tot 1970 het restant van het oude Cellebroersklooster. Een klooster waar de broeders de taak hadden pestlijders te verplegen en doden te begraven. Op de foto: het toegangshek aan de Kaiserstraat.
 

9. Fotonummer: 019759  
Rijksuniversiteitsmanege
Kaiserstraat 15 -- Leiden          
De poort met het paardenhoofd en de naastgelegen dienstwoning (nr. 13) zijn de enige restanten van de in 1807 opgerichte universiteitsmanege in de Kaiserstraat.
 

10. Fotonummer: 000379  
Kaiserstraat 24
Kaiserstraat 24-26 -- Leiden           (ca. 1970)
Muurgedicht van de schilder, beeldhouwer en dichter Willem Hussem op de zijgevel van Kaiserstraat 24.
 

11. Fotonummer: 007691 (bevat 2 afbeeldingen)  
Interieur mensa Kaiserstraat
Kaiserstraat 25 -- Leiden           (1975-1985)
Het interieur van studentenmensa De Bak.
Op foto 1 de uitgiftebalie en eettafels.
Op foto 2 de keuken.
 

12. Fotonummer: 015763  
Kaiserstraat met BethaniŽnhof en mensa De Bak
Kaiserstraat 25 -- Leiden           (1975-1985)
Het 'gat van de Kaiserstraat' met links daarvan de ingang van het BethaniŽnhofje en aan de rechterkant studentenmensa De Bak. Tot 1973 stond op de plek van de mensa matrassenfabriek De Beuth. De mensa hield op te bestaan in 1997 en het pand werd opnieuw gerenoveerd en in gebruik genomen door studentencentrum Plexus. In 1992 werd 'het gat' opgevuld met een appartementencomplex. De toegang tot de Zegersteeg loopt door het mensagebouw.
 

13. Fotonummer: 023268  
Kaiserstraat
Kaiserstraat 30 -- Leiden           (november 1990)
Kaiserstraat 30-38 van Bakkersteeg naar Boisotkade.
 

14. Fotonummer: 023269  
Kaiserstraat
Kaiserstraat 32 -- Leiden           (november 1990)
Kaiserstraat 32-38 van Bakkersteeg naar Boisotkade.
 

15. Fotonummer: 022895  
Kaiserstraat
Kaiserstraat 37 -- Leiden           (1988)
Het ijzeren poortje geeft toegang tot het BetaniŽnhofje. Op de lege plek zijn appartementen gebouwd.
 

16. Fotonummer: 002638  
BethaniŽnhof
Kaiserstraat 43 -- Leiden           (14-2-1992)
Het Bethanie- of Emmaushofje aan de Kaiserstraat werd gesticht in de 16e eeuw. Maar bij een renovatie in 1907 verloor het zijn vroegere aanzicht. Het hofje is eigendom van de Diaconie van de Hervormde Kerk in Leiden.
(geschonken door Leidsch Dagblad)
 

17. Fotonummer: 009713  
BethaniŽnhof
Kaiserstraat 43 -- Leiden           (1974)
Het toegangshek, behorend bij het BethaniŽnhofje, ook wel Emmaushofje genoemd, is in 1563 gesticht door de zeer gelovige weduwe Agatha van Alckemade, Vrouwe van Opmeer, Ambachtsvrouwe van Rijnswoude, Lier, Zouteveen, Zegwaard enz. enz. Er mogen slechts echtparen wonen van onbesproken gedrag, met het uitdrukkelijk verbod om te hertrouwen als een van beiden overlijdt. Ketters, maar ook mensen met lichamelijke gebreken zoals blinden of kreupelen zijn er niet welkom. Bovendien bestaat er een waslijst van voorschriften om de reinheid van het hofje te garanderen. Wie de regels overtreedt moet als straf het dagelijkse bier enige tijd ontberen. In 1709 willen de nazaten van de stichteres van het hofje af en wordt het gekocht door de burgemeester van Leiden ten behoeve van de 'Nederduytse Gereformeerde Huyssiten Armen'. In 1836 kreeg het een grote opknapbeurt. In 1907 besloot de Hervormde Diaconie de huisjes geheel te vernieuwen. Inmiddels vormt het met het Jeruzalemhofje een geheel omdat de tussenmuur is gesloopt. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes.
 

18. Fotonummer: 004614  
Jerusalemshof
Kaiserstraat 49 -- Leiden           (ca. 1912)
Jeruzalemhofje, Kaiserstraat 49, gesticht in 1467 door Wouter IJsbrantszn Comans. Hier zijn huisjes gebouwd voor dertien eerbare oude mannen. Door verbouwingen zijn de middeleeuwse kenmerken verloren gegaan.
 

19. Fotonummer: 009726  
Jeruzalemshofje
Kaiserstraat 49 -- Leiden           (1974)
Gevelsteen van het Jeruzalemshofje. De steen bevindt zich inmiddels in De Lakenhal Stichter van het oudste hofje van Leiden is de Leidse koopman Wouter IJsbrantszoon Comans die na zijn reis naar Jeruzalem in 1462 besloot een kapel te bouwen en woongelegenheid te scheppen voor 13 'eerbare oude mannen' en hun eventuele echtgenotes. Het hofje aan de Cellebroersgracht, nu Kaiserstraat geheten, was gereed in 1467. In ruil voor hun braafheid kregen de bejaarden op gezette tijden voedsel, bier, brandstof, schoeisel en met Kerstmis een nieuw hemd. De kapel, ooit gebruikt als lutherse en Engelse kerk en na 1685 als huis voor het bierdragersgilde, werd in 1887 gesloopt. De laatste jaren daarvoor was het in gebruik als pakhuis. Omstreeks 1910 werd de regentenkamer rechts van de ingang eveneens afgebroken. In 1892, 1901, 1930 en 1936 werd het hofje zo ingrijpend verbouwd dat het middeleeuwse karakter verloren ging. De tuin heeft een verbinding met het aangrenzende BethaniŽnhofje. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes.
 

20. Fotonummer: 009727  
Jeruzalemshofje
Kaiserstraat 49 -- Leiden           (1974)
Toegangshek van het Jeruzalemshofje. Stichter van het oudste hofje van Leiden is de Leidse koopman Wouter IJsbrantszoon Comans die na zijn reis naar Jeruzalem in 1462 besloot een kapel te bouwen en woongelegenheid te scheppen voor 13 'eerbare oude mannen' en hun eventuele echtgenotes. Het hofje aan de Cellebroersgracht, nu Kaiserstraat geheten, was gereed in 1467. In ruil voor hun braafheid kregen de bejaarden op gezette tijden voedsel, bier, brandstof, schoeisel en met Kerstmis een nieuw hemd. De kapel, ooit gebruikt als lutherse en Engelse kerk en na 1685 als huis voor het bierdragersgilde, werd in 1887 gesloopt. De laatste jaren daarvoor was het in gebruik als pakhuis. Omstreeks 1910 werd de regentenkamer rechts van de ingang eveneens afgebroken. In 1892, 1901, 1930 en 1936 werd het hofje zo ingrijpend verbouwd dat het middeleeuwse karakter verloren ging. De tuin heeft een verbinding met het aangrenzende BethaniŽnhofje. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes.
 

21. Fotonummer: 013365  
Jerusalemhofje
Kaiserstraat 49 -- Leiden          
Het hofje zou al 1467 door Wouter IJsbrandszoon ter ere van God en de twaalf apostelen zijn gesticht na zijn bezoek aan het heilig graf in Jeruzalem. Tussen 1892 en 1936 werd het hofje vernieuwd. Van de oorsprong is mede hierdoor weinig meer over.
 

22. Fotonummer: 014592  
Jerusalemhof
Kaiserstraat 49 -- Leiden          
De straat waarin het Jeruzalemhof is gevestigd, heette in vroeger jaren Cellebroersgracht, genoemd naar het klooster van de Cellebroeders. Het hofje is gesticht door Wouter IJsbrantsz. na een reis die hij in 1462 naar Jeruzalem had gemaakt. Ter herdenking aan deze reis bouwde hij 11 huisjes voor bejaarde mannen of echtparen. Als de man overleed moest de vrouw een ander onderdak zoeken.
(geschonken door Kees van Varick)
 

23. Fotonummer: 018798  
Kaiserstraat 61
Kaiserstraat 61 -- Leiden          
Pand op de hoek van de Kaiserstraat met de Sterrenwachtlaan. Gesloopt in 1956.
 

24. Fotonummer: 021247  
Kaiserstraat
Kaiserstraat 61 -- Leiden          
De Kaiserstraat heette in vroeger jaren Cellebroersgracht. Het witte pand is afgebroken.
 

25. Fotonummer: 001254  
Kaiserstraat
Kaiserstraat -- Leiden           (1970-1980)
Kaiserstraat met de ingang van het BethaniŽnhof.
 

26. Fotonummer: 001279  
Kaiserstraat
Kaiserstraat -- Leiden           (december 1987)
Kaiserstraat. Op deze plek zouden later woningen en studentenflats worden gebouwd.
 

27. Fotonummer: 001827  
Kaiserstraat
Kaiserstraat -- Leiden           (1970-1980)
Kaiserstraat richting Rapenburg met studentenwoningen op de plek van de voormalige textielfabriek van Van Wijk en Heringa.
 

28. Fotonummer: 002280  
Cellebroersgracht
Kaiserstraat -- Leiden          
Cellebroersgracht met manege, nu Kaiserstraat. Deze gracht is in 1875 gedempt en kreeg de naam Kaiserstraat. Genoemd naar de sterrenkundige Frederic Kaiser. In het midden van de foto het toegangspoortje tot de universiteitsmanege die daar tot 1969 gevestigd was. Geheel rechts een raam van het huis waar Frederic Kaiser in 1835 woonde. De Cellebroersgracht ontleende zijn naam aan het in 1421 daar gestichte klooster. In de middeleeuwen was dit het enige mannenklooster in Leiden.
 

29. Fotonummer: 002550  
Poort voormalige manege aan de Kaiserstraat
Kaiserstraat -- Leiden           (30-11-1994)
Waar vroeger paard werd gereden in de manege van de Rijksuniversiteit aan de Kaiserstraat, huist sinds 1974 de mensa, Vanwege het viervoeter-verleden beter bekend als 'De Bak'. De poort is met opschrift en paardenhoofd bewaard gebleven. De manege deed vanaf de eeuwwisseling dienst om bestuursambtenaren van de universiteit de hippische kunst bij te brengen. Later werd De Bak omgedoopt tot Leidse Studenten Carrousel Vereniging. Omdat de oude mensa in het Prytaneum aan het Rapenburg te klein werd, ontstond het idee om het manegeterrein daarvoor te gebruiken. Het duurde nog twaalf jaar voordat de eerste maaltijden er konden worden genuttigd.
(geschonken door Leidsch Dagblad)
 

30. Fotonummer: 002620  
Poort manege aan Kaiserstraat
Kaiserstraat -- Leiden           (1992)
Waar vroeger paard werd gereden in de manege van de Rijksuniversiteit aan de Kaiserstraat, huist sinds 1974 de mensa, vanwege het viervoeter-verleden beter bekend als 'De Bak'. De poort is met opschrift en paardenhoofd bewaard gebleven. De manege deed vanaf de eeuwwisseling dienst om bestuursambtenaren van de universiteit de hippische kunst bij te brengen. Later werd De Bak omgedoopt tot Leidse Studenten Carrousel Vereniging. Omdat de oude mensa in het Prytaneum aan het Rapenburg te klein werd, ontstond het idee om het manegeterrein daarvoor te gebruiken. Het duurde nog twaalf jaar voordat de eerste maaltijden er konden worden genuttigd.
(geschonken door Leidsch Dagblad)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3       Volgende       Eind