Homepage HVOL Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kaiserstraat   (in veld: Locatie)     

Aantal gevonden foto's : 78   (uit: 16536)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Locatie

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 014345  
Boisotkade
Boisotkade; Kaiserstraat 1 -- Leiden           (ca. 1900)
Boisotkade bij de hoek met de Kaiserstraat. Te zien zijn de panden Kaiserstraat 40 en Boisotkade 1 en 2.
 

2. Fotonummer: 019687  
Kaiserstraat 1
Kaiserstraat 1 -- Leiden          
Gevelsteen met de tekst 'Veel hoofden, veel sinnen' tussen de ramen van de eerste verdieping van Kaiserstraat 1. De steen werd in 1922 ontdekt bij het afbikken van de pleisterlaag en in ere hersteld.
 

3. Fotonummer: 014320  
Kaiserstraat 2-4
Kaiserstraat 2-4 -- Leiden          
Gevelsteen boven cafť Het keizertje (De Keyzer) ter herinnering aan Henny Eman, premier van Aruba. Eman studeerde Rechten in Leiden en was in die tijd tevens exploitant van dit cafť. De laatste - hier ontbrekende - regel van het gedicht luidt: vrouw en vrind iets meegegeven.
 

4. Fotonummer: 018161  
Pand aan de Kaiserstraat
Kaiserstraat 2-4 -- Leiden          
In het gepleisterde pand op de foto is een van de eerste brasseries in Leiden gevestigd: cafť De Keyzer, beter bekend als Het Keizertje.
 

5. Fotonummer: 023066  
Vernieuwing riool
Kaiserstraat 2-4 -- Leiden           (12-10-1990)
Vernieuwing riolering ter hoogte van cafť-restaurant Het Keizertje. Vroeger was dit pand een timmerwerkplaats en maakte het onderdeel uit van een koetshuis.
 

6. Fotonummer: 025692  
Firma Beuth en Zonen
Kaiserstraat 8-10 -- Leiden           (1919)
Op 17 december 1868 gaan Raphael Marcus Beuth (Embden 17-12-1813 - Leiden 26-11-1894) en zijn oudste zoon Marcus Raphael Beuth (Leiden 29-04-1840 - Den Haag 17-02-1928) een vennootschap aan onder de naam Firma R.M. Beuth en Zoon. In december 1872 koopt M.R. Beuth een herenhuis met tuin en fabrieksgebouw aan de oostzijde van de Cellebroedersgracht 8-10. (Kaiserstraat 8-10). In de fabriek worden beddenveren en kapok gereinigd, en gewatteerde en donzen dekens vervaardigd. De fabriek wordt een aantal keren uitgebreid. Op 2 september 1880 verwoestte een enorme brand de fabriek en een gedeelte van het woonhuis. Twee jaar later was de fabriek herbouwd op dezelfde locatie. Op 19 oktober 1885 treedt R. M. Beuth uit de firma die verder voortgezet wordt door zijn zonen M.R. Beuth en David Beuth. (Leiden 23-03-1851 - Oegstgeest 23-12-1934). Raphael Marcus Beuth was meer dan 55 jaar voorzanger van de Leidse Joodse Gemeente.
In oktober 1917 wordt het vennootschap omgezet in de N.V. Fabrieken van Kapok, Bedveeren, Gewatteerde en Donzen Dekens, voorheen R.M. Beuth en Zonen. D. Beuth is tot zijn overlijden commissaris van de firma. In februari 1967 wordt de fabriek gesloten en het fabriekscomplex aangekocht door de Universiteit Leiden. De gebouwen worden gesloopt en in de nieuwbouw komt, onder andere, de mensa van de universiteit.
 

7. Fotonummer: 025707  
Boekdrukkerij Van Nifterik
Kaiserstraat 9 -- Leiden           (1919)
Laurens van Nifterik Hzn. (Tiel 10-09-1822 - Leiden 29-08-1879) richtte op 1 juli 1871 de boekdrukkerij aan de Kaiserstraat op. Na zijn overlijden werd de boekdrukkerij voortgezet door zijn zoon Hendrik Laurens van Nifterik (Leiden 06-04-1855 - 20-12-1940).
Laurens van Nifterik was oprichter en voorzitter van de Typografische Vereeniging Laurens Jansz. Coster.
In 1911 werd de firma omgezet in N.V. Boekdrukkerij v.h. L. van Nifterik Hzn. Er was toen geen Nifterik meer aan de firma verbonden. In november 1935, nadat de drukkerij een tijdlang niet meer in gebruik was, werd het weekblad van de NSB 'Volk en Vaderland' er gedrukt. In 1939 was ir. Mussert een van de commissarissen. In 1941 werd deze drukkerij verplaatst naar Rotterdam.
 

8. Fotonummer: 004616  
Kaiserstraat
Kaiserstraat 10 -- Leiden           (1939)
De verdwenen deur van de Firma Beuth, Kaiserstraat.
 

9. Fotonummer: 009438  
Manege Rijksuniversiteit
Kaiserstraat 13-15 -- Leiden           (1971)
Op de plek van de manege lag tot 1970 het restant van het oude Cellebroersklooster. Een klooster waar de broeders de taak hadden pestlijders te verplegen en doden te begraven. Op de foto: het toegangshek aan de Kaiserstraat.
 

10. Fotonummer: 009439  
Manege Rijksuniversiteit
Kaiserstraat 13-15 -- Leiden           (1971)
Op de plek van de manege lag tot 1970 het restant van het oude Cellebroersklooster. Een klooster waar de broeders de taak hadden pestlijders te verplegen en doden te begraven. Op de foto de sierlijke kap boven de toegangspoort.
 

11. Fotonummer: 009440  
Manege Rijksuniversiteit
Kaiserstraat 13-15 -- Leiden           (1971)
De foto toont de plek waar de universiteitsmanege lag. Op de plek van de manege lag tot 1970 het restant van het oude Cellebroersklooster. Een klooster waar de broeders de taak hadden pestlijders te verplegen en doden te begraven. Op de foto: het toegangshek aan de Kaiserstraat.
 

12. Fotonummer: 025688  
Rijkuniversiteitsmanege
Kaiserstraat 13 -- Leiden           (1919)
Op het terrein van het toenmalige Cellebroedersklooster aan de Cellebroedersgracht werd in 1810 de Rijksuniversiteitsmanege opgericht. Tot 1935 kregen studenten er paardrijles. Daarna konden ook niet-studenten er paardrijden. In 1875 werd de Cellebroedersgracht gedempt. De gracht werd omgedoopt tot Kaiserstraat. De afgebeelde poort dateert uit 1873. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er militairen gelegerd. Op 1 september 1951 werd de Universiteitsmanege officieel opgeheven, maar de manege werd tot september 1969 voortgezet.
Op 29 september 1974 werd op dezelfde locatie (de Universiteitsmanege en de donzendekenfabriek van Beuth) mensa De Bak geopend, waar studenten een goedkope maaltijd konden gebruiken. Later konden ook arme Leidenaren er tegen een goedkoop tarief eten. Vanwege grote exploitatietekorten werd de mensa op 1 juli 1998 gesloten. Na verbouwing werd er een infocentrum voor studenten geopend. Vanaf 2011 is er het International House gevestigd.
 

13. Fotonummer: 019759  
Rijksuniversiteitsmanege
Kaiserstraat 15 -- Leiden          
De poort met het paardenhoofd en de naastgelegen dienstwoning (nr. 13) zijn de enige restanten van de in 1807 opgerichte universiteitsmanege in de Kaiserstraat.
 

14. Fotonummer: 000379  
Kaiserstraat 24
Kaiserstraat 24-26 -- Leiden           (ca. 1970)
Muurgedicht van de schilder, beeldhouwer en dichter Willem Hussem op de zijgevel van Kaiserstraat 24.
 

15. Fotonummer: 007691 (bevat 2 afbeeldingen)  
Interieur mensa Kaiserstraat
Kaiserstraat 25 -- Leiden           (1975-1985)
Het interieur van studentenmensa De Bak.
Op foto 1 de uitgiftebalie en eettafels.
Op foto 2 de keuken.
 

16. Fotonummer: 015763  
Kaiserstraat met BethaniŽnhof en mensa De Bak
Kaiserstraat 25 -- Leiden           (1975-1985)
Het 'gat van de Kaiserstraat' met links daarvan de ingang van het BethaniŽnhofje en aan de rechterkant studentenmensa De Bak. Tot 1973 stond op de plek van de mensa matrassenfabriek De Beuth. De mensa hield op te bestaan in 1997 en het pand werd opnieuw gerenoveerd en in gebruik genomen door studentencentrum Plexus. In 1992 werd 'het gat' opgevuld met een appartementencomplex. De toegang tot de Zegersteeg loopt door het mensagebouw.
 

17. Fotonummer: 023268  
Kaiserstraat
Kaiserstraat 30 -- Leiden           (november 1990)
Kaiserstraat 30-38 van Bakkersteeg naar Boisotkade.
 

18. Fotonummer: 023269  
Kaiserstraat
Kaiserstraat 32 -- Leiden           (november 1990)
Kaiserstraat 32-38 van Bakkersteeg naar Boisotkade.
 

19. Fotonummer: 022895  
Kaiserstraat
Kaiserstraat 37 -- Leiden           (1988)
Het ijzeren poortje geeft toegang tot het BetaniŽnhofje. Op de lege plek zijn appartementen gebouwd.
 

20. Fotonummer: 002638  
BethaniŽnhof
Kaiserstraat 43 -- Leiden           (14-2-1992)
Het Bethanie- of Emmaushofje aan de Kaiserstraat werd gesticht in de 16e eeuw. Maar bij een renovatie in 1907 verloor het zijn vroegere aanzicht. Het hofje is eigendom van de Diaconie van de Hervormde Kerk in Leiden.
(geschonken door Leidsch Dagblad)
 

21. Fotonummer: 009713  
BethaniŽnhof
Kaiserstraat 43 -- Leiden           (1974)
Het toegangshek, behorend bij het BethaniŽnhofje, ook wel Emmaushofje genoemd, is in 1563 gesticht door de zeer gelovige weduwe Agatha van Alckemade, Vrouwe van Opmeer, Ambachtsvrouwe van Rijnswoude, Lier, Zouteveen, Zegwaard enz. enz. Er mogen slechts echtparen wonen van onbesproken gedrag, met het uitdrukkelijk verbod om te hertrouwen als een van beiden overlijdt. Ketters, maar ook mensen met lichamelijke gebreken zoals blinden of kreupelen zijn er niet welkom. Bovendien bestaat er een waslijst van voorschriften om de reinheid van het hofje te garanderen. Wie de regels overtreedt moet als straf het dagelijkse bier enige tijd ontberen. In 1709 willen de nazaten van de stichteres van het hofje af en wordt het gekocht door de burgemeester van Leiden ten behoeve van de 'Nederduytse Gereformeerde Huyssiten Armen'. In 1836 kreeg het een grote opknapbeurt. In 1907 besloot de Hervormde Diaconie de huisjes geheel te vernieuwen. Inmiddels vormt het met het Jeruzalemhofje een geheel omdat de tussenmuur is gesloopt. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes.
 

22. Fotonummer: 023672 (bevat 3 afbeeldingen)  
BethaniŽnhof
Kaiserstraat 43 -- Leiden           (1990-2000)
Het BethaniŽnhof werd gesticht in 1563 door Agatha van Alckemade. In 1907 is het geheel vernieuwd.
 

23. Fotonummer: 004614  
Jerusalemshof
Kaiserstraat 49 -- Leiden           (ca. 1912)
Jeruzalemhofje, Kaiserstraat 49, gesticht in 1467 door Wouter IJsbrantszn Comans. Hier zijn huisjes gebouwd voor dertien eerbare oude mannen. Door verbouwingen zijn de middeleeuwse kenmerken verloren gegaan.
 

24. Fotonummer: 009726  
Jeruzalemshofje
Kaiserstraat 49 -- Leiden           (1974)
Gevelsteen van het Jeruzalemshofje. De steen bevindt zich inmiddels in De Lakenhal. Stichter van het oudste hofje van Leiden is de Leidse koopman Wouter IJsbrantszoon Comans die na zijn reis naar Jeruzalem in 1462 besloot een kapel te bouwen en woongelegenheid te scheppen voor 13 'eerbare oude mannen' en hun eventuele echtgenotes. Het hofje aan de Cellebroersgracht, nu Kaiserstraat geheten, was gereed in 1467. In ruil voor hun braafheid kregen de bejaarden op gezette tijden voedsel, bier, brandstof, schoeisel en met Kerstmis een nieuw hemd. De kapel, ooit gebruikt als lutherse en Engelse kerk en na 1685 als huis voor het bierdragersgilde, werd in 1887 gesloopt. De laatste jaren daarvoor was het in gebruik als pakhuis. Omstreeks 1910 werd de regentenkamer rechts van de ingang eveneens afgebroken. In 1892, 1901, 1930 en 1936 werd het hofje zo ingrijpend verbouwd dat het middeleeuwse karakter verloren ging. De tuin heeft een verbinding met het aangrenzende BethaniŽnhofje. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes.
 

25. Fotonummer: 009727  
Jeruzalemshofje
Kaiserstraat 49 -- Leiden           (1974)
Toegangshek van het Jeruzalemshofje. Stichter van het oudste hofje van Leiden is de Leidse koopman Wouter IJsbrantszoon Comans die na zijn reis naar Jeruzalem in 1462 besloot een kapel te bouwen en woongelegenheid te scheppen voor 13 'eerbare oude mannen' en hun eventuele echtgenotes. Het hofje aan de Cellebroersgracht, nu Kaiserstraat geheten, was gereed in 1467. In ruil voor hun braafheid kregen de bejaarden op gezette tijden voedsel, bier, brandstof, schoeisel en met Kerstmis een nieuw hemd. De kapel, ooit gebruikt als lutherse en Engelse kerk en na 1685 als huis voor het bierdragersgilde, werd in 1887 gesloopt. De laatste jaren daarvoor was het in gebruik als pakhuis. Omstreeks 1910 werd de regentenkamer rechts van de ingang eveneens afgebroken. In 1892, 1901, 1930 en 1936 werd het hofje zo ingrijpend verbouwd dat het middeleeuwse karakter verloren ging. De tuin heeft een verbinding met het aangrenzende BethaniŽnhofje. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes.
 

26. Fotonummer: 013365  
Jerusalemhofje
Kaiserstraat 49 -- Leiden          
Het hofje zou al 1467 door Wouter IJsbrandszoon ter ere van God en de twaalf apostelen zijn gesticht na zijn bezoek aan het heilig graf in Jeruzalem. Tussen 1892 en 1936 werd het hofje vernieuwd. Van de oorsprong is mede hierdoor weinig meer over.
 

27. Fotonummer: 014592  
Jerusalemhof
Kaiserstraat 49 -- Leiden          
De straat waarin het Jeruzalemhof is gevestigd, heette in vroeger jaren Cellebroersgracht, genoemd naar het klooster van de Cellebroeders. Het hofje is gesticht door Wouter IJsbrantsz. na een reis die hij in 1462 naar Jeruzalem had gemaakt. Ter herdenking aan deze reis bouwde hij 11 huisjes voor bejaarde mannen of echtparen. Als de man overleed moest de vrouw een ander onderdak zoeken.
(geschonken door Kees van Varick)
 

28. Fotonummer: 023449 (bevat 2 afbeeldingen)  
Jeruzalemshof
Kaiserstraat 49 -- Leiden           (1990-2000)
Het Jeruzalemshof uit 1467 is het oudste hofje van Leiden. Het werd gesticht door Wouter IJsbrantsz. Comans na zijn terugkeer uit Jeruzalem. Door ingrijpende verbouwingen in 1892, 1901, 1930 en 1936 is het oorspronkelijke karakter geheel verloren gegaan.
 

29. Fotonummer: 018798  
Kaiserstraat 61
Kaiserstraat 61 -- Leiden          
Pand op de hoek van de Kaiserstraat met de Sterrenwachtlaan. Gesloopt in 1956.
 

30. Fotonummer: 021247  
Kaiserstraat
Kaiserstraat 61 -- Leiden          
De Kaiserstraat heette in vroeger jaren Cellebroersgracht. Het witte pand is afgebroken.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3       Volgende       Eind