Homepage HVOL Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kaarsenmakersstraat   (in veld: Locatie)     

Aantal gevonden foto's : 23   (uit: 16536)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Locatie

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 002513  
Kaarsenmakersstraat
Kaarsenmakersstraat 1 -- Leiden           (11 november 1992)
Het Cathrijn Jacobsdochterhofje aan de Kaarsenmakersstraat 1 werd gesticht door de dochter van een priester en voltooid in 1601. Oorspronkelijk zat dit hof aan de Zegersteeg. In 1930 werd het afgebroken om plaats te maken voor de lakenfabriek van Beuth. Het hofje herrees vervolgens in nieuwbouwstijl aan de Kaarsenmakersstraat.
(geschonken door Leidsch Dagblad)
 

2. Fotonummer: 009508  
Cathrijn Jacobsdochtershofje
Kaarsenmakersstraat 1 -- Leiden           (1972)
Toegang tot het Cathrijn Jacobsdochtershofje. Het hofje, oorspronkelijk gelegen aan de Zegersteeg, is gesticht dankzij het testament van Cathrijn Jacobs, de onwettige dochter van de 16e-eeuwse priester Jacob Franszoon uit Amsterdam. Zij was gehuwd met een rijke kleermaker en bewoonde een groot huis aan de Breestraat. Tegen betaling van een fors bedrag werd zij alsnog als 'wettig kind' aangemerkt. In 1601 is het hofje klaar. Er zijn dan 9 huisjes voor weduwen of, als die er niet zijn, echtelieden of maagden. In de 19e eeuw verslechtert de financiŽle positie van het hofje zeer. In 1930 is het zeer vervallen en valt het ten prooi aan de uitbreiding van de lakenfabriek van Beuth. Het wordt aan de Kaarsenmakerstraat geheel nieuw opgebouwd met 14 woningen in de stijl van de dertiger jaren. Het overleeft de grote sloopactie in het Herengracht-Zijlsingelgebied in het begin van de jaren 70 in de 20e eeuw. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes.
 

3. Fotonummer: 009509  
Cathrijn Jacobsdochtershofje
Kaarsenmakersstraat 1 -- Leiden           (1972)
De binnenplaats van Cathrijn Jacobsdochtershofje. het Het hofje, oorspronkelijk gelegen aan de Zegersteeg, is gesticht dankzij het testament van Cathrijn Jacobs, de onwettige dochter van de 16e eeuwse priester Jacob Franszoon uit Amsterdam. Zij was gehuwd met een rijke kleermaker en bewoonde een groot huis aan de Breestraat. Tegen betaling van een fors bedrag werd zij alsnog als ',wettig kind', aangemerkt. In 1601 is het hofje klaar. Er zijn dan 9 huisjes voor weduwen of, als die er niet zijn, echtelieden of maagden. In de 19e eeuw verslechtert de financiŽle positie van het hofje zeer. In 1930 is het zeer vervallen en valt het ten prooi aan de uitbreiding van de lakenfabriek van Beuth. Het wordt aan de Kaarsenmakerstraat geheel nieuw opgebouwd met 14 woningen in de stijl van de dertiger jaren. Het overleeft de grote sloopactie in het Herengracht-Zijlsingelgebied in het begin van de jaren 70 in de vorige eeuw. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes.
 

4. Fotonummer: 009510  
Cathrijn Jacobsdochtershofje
Kaarsenmakersstraat 1 -- Leiden           (1972)
Vanaf de overzijde van de Binnenvestgracht (begraafplaats Groenesteeg) geeft deze foto een beeld van de achterzijde van het Cathrijn Jacobsdochtershofje. Het hofje is gesticht dankzij het testament van Cathrijn Jacobs, de onwettige dochter van de 16e eeuwse priester Jacob Franszoon uit Amsterdam. Zij was gehuwd met een rijke kleermaker en bewoonde een groot huis aan de Breestraat. Tegen betaling van een fors bedrag werd zij alsnog als 'wettig kind' aangemerkt. In 1601 is het hofje klaar. Er zijn dan 9 huisjes voor weduwen of, als die er niet zijn, echtelieden of maagden. In de 19e eeuw verslechtert de financiŽle positie van het hofje zeer. In 1930 is het zeer vervallen en valt het ten prooi aan de uitbreiding van de lakenfabriek van Beuth. Het wordt aan de Kaarsenmakerstraat geheel nieuw opgebouwd met 14 woningen in de stijl van de dertiger jaren. Het overleeft de grote sloopactie in het Herengracht-Zijlsingelgebied in het begin van de jaren 70 in de vorige eeuw. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes.
 

5. Fotonummer: 016909  
Kaarsenmakersstraat
Kaarsenmakersstraat 1 -- Leiden          
Cathrijn Jacobsdochterhof, gesticht in 1598 voor 'eerlijke oude lieden'. In 1928 werden de huisjes geheel nieuw gebouwd voor ouderen.
 

6. Fotonummer: 023726 (bevat 3 afbeeldingen)  
Cathrijn Jacobsdochterhof
Kaarsenmakersstraat 1 -- Leiden           (1990-2000)
Het Cathrijn Jacobsdochterhof is gesticht in 1598 en stond oorspronkelijk in de Zegersteeg. In verband met de bouwvalligheid ervan en de uitbreidingsplannen van de nabijgelegen textielfabriek van Beuth werd het in 1930 verplaatst naar de Kaarsenmakersstraat. Het hofje telt 2 rijen van 7 woningen en grenst aan de achterzijde aan de Binnenvestgracht. Foto 1 laat het toegangshek in de Kaarsenmakersstraat zien, foto 2 en 3 tonen de huisjes en de binnentuin. Het hofje is sinds 2004 een gemeentelijk monument.
 

7. Fotonummer: 000563  
Kaarsenmakersstraat 7
Kaarsenmakersstraat 7 -- Leiden           (04-08-1981)
Wapen met Leidse sleutels en kroon boven de poort van het in 1827 opgerichte Minnehuis.
 

8. Fotonummer: 014232  
Minnehuis
Kaarsenmakersstraat 7 -- Leiden          
Het Minnehuis is in 1827 gebouwd voor arme mensen. Tot 1980 was het als bejaardentehuis in gebruik. Daarna is het verbouwd tot kleine wooneenheden. Zie verder: de HVOL verhalen bij geveltekens.
 

9. Fotonummer: 023451 (bevat 3 afbeeldingen)  
Minnehuis
Kaarsenmakersstraat 7 -- Leiden           (1990-2000)
Het Minnehuis werd in 1827 gebouwd voor arme mensen. Tot 1980 werd werd het gebruikt als bejaardenhuis, in de jaren '90 werd het verbouwd tot wooneenheden voor buitenlandse studenten. Op foto 1 is de toegangspoort te zien, foto 2 en 3 tonen de Engelse binnentuin.
 

10. Fotonummer: 002493 (bevat 2 afbeeldingen)  
Oude Minnehuis
Kaarsenmakersstraat -- Leiden           (18 mei 1993)
De Engelse binnentuin van het Oude Minnehuis. Na een grondige opknapbeurt werd het in 1992 heropend. Woonden er vroeger nog ouden van dagen, sinds het gebouw in verval raakte, werd het nog voornamelijk door studenten bewoond. De Leidse Stichting Studentenhuisvesting kocht het pand en liet het in de jaren 1991-1992 restaureren.
(geschonken door Leidsch Dagblad)
 

11. Fotonummer: 002495  
Kaarsenmakersstraat
Kaarsenmakersstraat -- Leiden           (maart 1993)
Het Oude Minnehuis. De Leidse Stichting Studentenhuisvesting kocht het pand en liet het in de jaren 1991-1992 restaureren.
(geschonken door Leidsch Dagblad)
 

12. Fotonummer: 004603  
Recratiezaal verzorgingstehuis Op de Waard
Kaarsenmakersstraat -- Leiden          
Verzorgingstehuis Op de Waard, de recratiezaal. Dit huis is in mei 1975 in gebruik genomen. Het huis biedt plaats aan 95 bewoners.
 

13. Fotonummer: 008037 (bevat 3 afbeeldingen)  
Echtpaar Tisseur 65 jaar getrouwd
Kaarsenmakersstraat -- Leiden           (1959)
Burgemeester jhr. mr. F.H. van Kinschot bezoekt, samen met zijn echtgenote, het echtpaar Tisseur in verband met hun 65-jarig huwelijksfeest in het tehuis voor ouden van dagen aan de Kaarsenmakerstraat op 13 juli 1959.
 

14. Fotonummer: 009436  
Kaarsenmakersstraat
Kaarsenmakersstraat -- Leiden           (1972)
Het gebouw was in 1831 een cholerahospitaal. In de 20ste eeuw verbouwd tot bejaardenhuisvesting.
 

15. Fotonummer: 009916  
Scheepshelling aan de Kaarsenmakerstraat
Kaarsenmakersstraat -- Leiden          
Scheepshelling Maas, die op de plek lag waar nu het Cathrijn Jacobsdochterhofje ligt. Kleurentekening.
 

16. Fotonummer: 015152  
Minnehuis
Kaarsenmakersstraat -- Leiden          
Het Minnehuis is in 1827 gebouwd voor arme mensen. Tot 1980 was het als bejaardentehuis in gebruik. Daarna is het verbouwd tot kleine wooneenheden. Zie verder: de HVOL verhalen bij geveltekens.
 

17. Fotonummer: 016837  
Minnehuis
Kaarsenmakersstraat -- Leiden          
De poort van het Minnehuis. Het Minnehuis is in 1827 gebouwd voor arme mensen. Tot 1980 was het als bejaardentehuis in gebruik. Daarna is het verbouwd tot kleine wooneenheden. Zie verder: de HVOL verhalen bij geveltekens.
 

18. Fotonummer: 019380  
Kaarsenmakersstraat
Kaarsenmakersstraat -- Leiden           (ca.1900)
Kaarsenmakersstraat gezien vanaf de Nieuwe Rijn in de richting van de 6e Groenesteeg. De woningen in deze straat zijn afgebroken en hebben plaatsgemaakt voor nieuwbouw.
 

19. Fotonummer: 020821  
Gereformeerd Minnehuis
Kaarsenmakersstraat -- Leiden           (ca. 1950)
Binnenplaats van het tehuis voor ouden van dagen (Geref. Minnehuis).
 

20. Fotonummer: 021771  
Minnehuis, bejaarden bijeen
Kaarsenmakersstraat -- Leiden           (ca. 1950)
Binnenplaats met de bewoners van het gereformeerd Minnehuis, ofwel bejaardentehuis.
 

21. Fotonummer: 025860  
Waardgracht
Kaarsenmakersstraat -- Leiden           (1972)
De lege omgeving van de Waardgracht, de woningen zijn afgebroken. Rechts het voormalige Minnehuis, op de achtergrond de gebouwen van de meelfabriek De Sleutels.
 

22. Fotonummer: 017345  
Huis op de Waard
Kaarsenmakersstraat; Minnestraat -- Leiden           (ca. 1990)
Het Huis op de Waard werd als verzorgingscomplex gebouwd en kreeg in 2016 een ander aanzicht. Tijdens opgravingen werden resten gevonden van wevershuisjes.
 

23. Fotonummer: 017987  
Huize de Waard
Kaarsenmakersstraat; Minnestraat; Nieuwe Rijn -- Leiden           (1970-1980)
Huize de Waard aan de Kaarsenmakerstraat.
 

 

Uitgebreid zoeken