Homepage HVOL Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Breestraat   (in veld: Locatie)     

Aantal gevonden foto's : 1234   (uit: 15940)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  locatie

Zoekresultaat verdeeld over 42 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 005196  
Menukaart
Breestraat 1 -- Leiden           (1928)
Menukaart t.g.v. het 50-jarig bestaan van de schoenenwinkel van P.J. van der Zanden, schoonfamilie van Frank Jutte. De winkel was gevestigd Breestraat 77, hoek Diefsteeg.
 

2. Fotonummer: 015649  
Breestraat
Breestraat 1-13 -- Leiden           (ca. 1870)
Breestraat 1 t/m 13, gezien van het Rapenburg in de richting van de Papengracht.
 

3. Fotonummer: 002084  
Breestraat
Breestraat 5-7 -- Leiden           (juni 1905)
Het lustrumfeest van 1905. Intocht van de reünisten in de Breestraat. Ter hoogte van de huisnummers 5-7.
 

4. Fotonummer: 017298  
Breestraat 8
Breestraat 8 -- Leiden          
Pand met sierankers en Jugendstil bloemmotieven boven de bovenste ramenrij.
 

5. Fotonummer: 018868  
Breestraat 8
Breestraat 8 -- Leiden           (09-09-1979)
Tableau met Jugendstil bloemmotieven boven de hoogste ramenrij van het pand Breestraat 8.
 

6. Fotonummer: 006342 (bevat 2 afbeeldingen)  
Onderscheiding voor de heer Van Meurs
Breestraat 12 -- Leiden           (1959)
De heer I. van Meurs (rechts) ontvangt op 22 februari 1959 een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Van Kinschot, in verband met zijn 40-jarig dienstjubileum bij de firma J.G. van Deene aan de Breestraat.
 

7. Fotonummer: 021510  
Winkel Breestraat
Breestraat 12 -- Leiden           (ca. 1960)
Breestraat 12. Firma van Deene, opticien.
 

8. Fotonummer: 000928  
De Harmonie
Breestraat 16 -- Leiden           (ca. 1900)
Café restaurant 'De Harmonie' aan de Breestraat 16.
 

9. Fotonummer: 013648  
De Harmonie
Breestraat 16 -- Leiden          
Café-restaurant De Harmonie.
(geschonken door Kees van Varick)
 

10. Fotonummer: 016863  
De Harmonie
Breestraat 16 -- Leiden           (1930)
Café-restaurant De Harmonie.
 

11. Fotonummer: 019224  
Breestraat
Breestraat 24 -- Leiden           (ca. 1902)
Hotel Du Lion d'Or.
 

12. Fotonummer: 020560  
Breestraat
Breestraat 24-42 -- Leiden           (1870)
Breestraat 42-24, gezien in de richting van het Noordeinde.
 

13. Fotonummer: 022225  
Breestraat 24
Breestraat 24 -- Leiden           (04-08-1981)
Fronton met gaper boven de toegangsdeur van Breestraat 24.
 

14. Fotonummer: 024694 (bevat 2 afbeeldingen)  
Koningsveld
Breestraat 24 -- Leiden           (20-7-1965)
Het pand N.V. Koningsveld is door de gemeente aangekocht voor een bedrag van 400.000 gulden voor de huisvesting van de Dienst Gemeentewerken. Het historische pand is van goede constructie maar verkeert in een vrij verwaarloosde staat.
 

15. Fotonummer: 020713  
Leidse studenten: studentenprotest
Breestraat 39 -- Leiden           (1950-1970)
Studenten protesteren tegen het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wegens de studieduur.
 

16. Fotonummer: 019353  
Leiden, Studenten Sociėteit
Breestraat 43 -- Leiden           (8-8-1951)
De oude sociėteit Minerva.
 

17. Fotonummer: 017315  
Postkantoor Breestraat
Breestraat 44 -- Leiden           (1880)
Het voormalig Koninklijk Postkantoor van 1872-1895 met rechts het pand waarin vanaf 1889 het Telegraafkantoor was ondergebracht. Sindsdien werd het postkantoor nog enige malen verbouwd en herbouwd. Zie ook Leids Jaarboekje 1943, pag. 131-137, De gedaantewisseling van het Leidsche Postkantoor, W.J. van Varik.
 

18. Fotonummer: 021952  
Breestraat met oude Sociėteit Minerva
Breestraat 46-56 -- Leiden           (1880)
Breestraat 46, 48 het Heilige Geest Hof of Spronghof, nr. 50 studentsociėteit Minerva hoek Vrouwensteeg, en verder de nummers 52 tot en met 56. Naar het oosten gezien, voor de aanleg van de paardentram 1879.
(geschonken door Kees van Varick)
 

19. Fotonummer: 010060  
Hof van Cornelis Sprongh van Hoogmade
Breestraat 48 -- Leiden          
Cornelis Sprongh, wonend in het fraaie huis van boekdrukker Plantijn aan de Breestraat, bepaalt in 1690 dat het aangrenzende pand, dat hij ook bezit, zal worden ingericht als hofje voor zeven vrouwen van boven de 50 jaar. Ze mogen er gratis wonen, worden goed onderhouden en krijgen op de verjaardagen van Sprongh en zijn vrouw een glaasje wijn. Vanaf 1706 nemen de bewoonsters hun intrek tot het in 1851 zo vervallen is dat besloten wordt een nieuw hofje te bouwen op de hoek van het Rapenburg en Doezastraat. Er ligt daar een terrein braak na de ramp met het kruitschip op de Steenschuur in 1807. In de jaren 1920 en 1926 wordt het hofje weer vernieuwd onder architectuur van ir. Van der Laan. De Bond Heemschut uit scherpe kritiek op de uitvoering, die het 'namaak oud-Hollandsch' noemt. Het oorspronkelijke pand aan de Breestraat wordt in 1875 afgebroken ten behoeve van de bouw van de sociėteit Minerva. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes. Op deze gekleurde tekening van Jacob Timmermans is de gevel aan de Breestraat afgebeeld.
 

20. Fotonummer: 013538  
Heilige Geest- of Spronghof en Sociėteit Minerva
Breestraat 48 -- Leiden           (1866)
Gezicht op panden aan de Breestraat, hoek Vrouwensteeg. Het pand Assendelft was van Cornelis van Sprongh, die het in 1670 erfde van zijn vader. In huis Assendelft heeft onder meer de bekende drukker Christoffel Plantijn gewoond. De familie Sprongh was katholiek en rijk. Later werd een huis toegevoegd dat naast Assendelft stond op no. 48. Een dubbel woonhuis waarvan de top van de voorgevel werd bekroond met beeldhouwwerk, voorstellende de Heilige Geest in de vorm van een duif. In 1690 stelde Cornelis Sprongh op 48-jarige leeftijd in zijn testament, dat het huis met de Heilige Geest een woonhuis moest worden voor zeven oude vrouwen, weduwen of ongehuwd, en ouder dan vijftig jaar. De stichter van het hofje overleed in 1706 en kort daarna trokken zeven vrouwen in het hofje. Dit was het Heilige Geest- of Spronghofje. Rond 1850 was het pand totaal vervallen. De regenten bouwden daarom een nieuw hofje op de hoek van de Koepoortsgracht (Doezastraat) en het Rapenburg. In 1851 verhuisden de bewoonsters ernaartoe. Rond 1875 dreigde sloop van het pand aan de Breestraat. Op die plaats kwam de nieuwe Sociėteit Minerva. Door ingrijpen van architect Professor Gugel werd de gevel van het huis dat dateerde uit het midden van de 16e eeuw verplaatst naar het binnenterrein van de Polytechnische School in Delft. Rechts van no. 48 staat de oude Sociėteit Minerva op Breestraat no.50, hoek Vrouwensteeg.
Zie ook foto 008499.
 

21. Fotonummer: 015128  
Sociėteit Minerva
Breestraat 48-50 -- Leiden           (ca. 1950)
Vroegere sociėteitsgebouw in de Breestraat, in 1959 door brand verwoest en ten slotte in 1962 gesloopt.
 

22. Fotonummer: 019635  
Minerva
Breestraat 48/50 -- Leiden           (ca. 1943)
Studentensociėteit Minerva. Dit gebouw is in gebruik geweest tot de brand in 1959. In 1963 is het nieuwe gebouw in gebruik genomen.
(geschonken door Kees van Varick)
 

23. Fotonummer: 019792  
Minerva
Breestraat 48/50 -- Leiden           (ca. 1908)
Sinds 1844 is hier de sociėteit van het Leids Studenten Corps gevestigd. In 1974 fuseerden ze met de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten.
In 1875 werd het gebouw opgeleverd, maar in 1959 brandde het geheel af en werd vervangen door de huidige nieuwbouw.

(geschonken door Kees van Varick)
 

24. Fotonummer: 020517  
Studentensociėteit Minerva.
Breestraat 48/50 -- Leiden           (ca. 1950)
Helaas is dit gebouw in 1959 door brand verwoest. Het is gebouwd naar het ontwerp van de architect Eugen Gugel in oud-Hollandse bouwstijl.
(geschonken door Kees van Varick)
 

25. Fotonummer: 021099  
Minerva
Breestraat 48-50 -- Leiden           (ca. 1900)
Studentensociėteit Minerva aan de Breestraat. Het gebouw op de foto dateert van 1875 en brandde op 2 december 1959 vrijwel volledig af. Het huidige gebouw werd op 8 januari 1965 in gebruik genomen.
(geschonken door Kees van Varick)
 

26. Fotonummer: 000050  
Familiefoto Jutte
Breestraat 49 -- Leiden           (1 september 1929)
Familie Jutte poseert voor Breestraat nr. 49, destijds Hotel Central, recht tegenover de ingang van de Vrouwensteeg naast Minerva.
 

27. Fotonummer: 000056  
Minerva
Breestraat 50 -- Leiden           (ca. 1900)
Sociėteit Minerva.
 

28. Fotonummer: 000291 (bevat 25 afbeeldingen)  
Collegium Minerva
Breestraat 50 -- Leiden           (1950-1970)
Diverse Collegia van het Leidse Studenten Corps in Sociėteit Minerva (of elders), achter de bestuurstafel of aan de dis of diner, soms ook met hun dames.
Enkele bijzonderheden:
Foto 10: de bedienden zijn Dik en Joop
Foto 11: met gasten
Foto 21: niet op de sociėteit, maar in De Doelen
 

29. Fotonummer: 000363 (bevat 17 afbeeldingen)  
Commissieoverdrachten Minerva: deel 1
Breestraat 50 -- Leiden           (1950-1970)
Commissieoverdracht, met bijbehorende feestelijkheden, veelal in Sociėteit Minerva. Enkele bijzonderheden:
Foto 3 en 4: Een retour t.g.v. een commissieoverdracht.
Foto 8: Per koets op weg naar de commissieoverdracht.
Foto 12: In restaurant Allemansgeest in Voorschoten.
Foto 13: Commissieoverdracht van de tolcommissie.
Foto 14: Diner t.g.v.. commissieoverdracht.
Foto 15: In restaurant Allemansgeest in Voorschoten.
 

30. Fotonummer: 000532 (bevat 23 afbeeldingen)  
Studentendiners in sociėteit Minerva
Breestraat 50 -- Leiden           (1950-1970)
Studentendiners en afstudeerdiners in Minerva.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 42 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: