Homepage HVOL Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Breestraat   (in veld: Locatie)     

Aantal gevonden foto's : 1239   (uit: 16536)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Locatie

Zoekresultaat verdeeld over 42 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 005196  
Menukaart
Breestraat 1 -- Leiden           (1928)
Menukaart t.g.v. het 50-jarig bestaan van de schoenenwinkel van P.J. van der Zanden, schoonfamilie van Frank Jutte. De winkel was gevestigd Breestraat 77, hoek Diefsteeg.
 

2. Fotonummer: 015649  
Breestraat
Breestraat 1-13 -- Leiden           (ca. 1870)
Breestraat 1 t/m 13, gezien van het Rapenburg in de richting van de Papengracht.
 

3. Fotonummer: 002084  
Breestraat
Breestraat 5-7 -- Leiden           (juni 1905)
Het lustrumfeest van 1905. Intocht van de reŁnisten in de Breestraat. Ter hoogte van de huisnummers 5-7.
 

4. Fotonummer: 017298  
Breestraat 8
Breestraat 8 -- Leiden          
Pand met sierankers en Jugendstil bloemmotieven boven de bovenste ramenrij.
 

5. Fotonummer: 018868  
Breestraat 8
Breestraat 8 -- Leiden           (09-09-1979)
Tableau met Jugendstil bloemmotieven boven de hoogste ramenrij van het pand Breestraat 8.
 

6. Fotonummer: 006342 (bevat 2 afbeeldingen)  
Onderscheiding voor de heer Van Meurs
Breestraat 12 -- Leiden           (1959)
De heer I. van Meurs (rechts) ontvangt op 22 februari 1959 een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Van Kinschot, in verband met zijn 40-jarig dienstjubileum bij de firma J.G. van Deene aan de Breestraat.
 

7. Fotonummer: 021510  
Winkel Breestraat
Breestraat 12 -- Leiden           (ca. 1960)
Breestraat 12. Firma van Deene, opticien.
 

8. Fotonummer: 000928  
De Harmonie
Breestraat 16 -- Leiden           (ca. 1900)
Cafť restaurant 'De Harmonie' aan de Breestraat 16.
 

9. Fotonummer: 013648  
De Harmonie
Breestraat 16 -- Leiden          
Cafť-restaurant De Harmonie.
(geschonken door Kees van Varick)
 

10. Fotonummer: 016863  
De Harmonie
Breestraat 16 -- Leiden           (1930)
Cafť-restaurant De Harmonie.
 

11. Fotonummer: 019224  
Breestraat
Breestraat 18 -- Leiden           (ca. 1902)
Breestraat nummer 18. Het onderschrift op de kaart is fout. Op de achtergrond het hoekpand Kort Rapenburg/Noordeinde.
 

12. Fotonummer: 025678  
Archeologisch kabinet
Breestraat 18 -- Leiden           (1919)
Op 24 oktober 1818 aanvaardde Caspar Jacob Christiaan Reuvens (Den Haag 22-01-1793 - Rotterdam 27-07-1835) het buitengewoon hoogleraarschap in de archeologie aan de universiteit van Leiden. Hij was de eerste hoogleraar in de archeologie in Nederland. Tevens was hij beheerder van het in 1818 opgerichte Archeologisch Cabinet van de universiteit. Dit cabinet was tot 15 november 1919 gevestigd in de Breestraat. De verzameling oudheden werd toen overgebracht naar het huidige Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg 22. Van 1921 tot 1935 was er ook een deel van het Rijks Ethnografisch Museum gevestigd. In augustus 1935 werd de verzameling van het Rijks Ethnografisch Museum overgeplaatst naar het huidige Museum Volkenkunde. In augustus 1936 werd het kantoor van de hypotheken en het kadaster van het Rapenburg naar het pand aan de Breestraat overgeplaatst. Daarbij kwam in 16 oktober 1936 ook het kantoor van de Ontvanger der Directe Belastingen.
 

13. Fotonummer: 020560  
Breestraat
Breestraat 24-42 -- Leiden           (1870)
Breestraat 42-24, gezien in de richting van het Noordeinde.
 

14. Fotonummer: 022225  
Breestraat 24
Breestraat 24 -- Leiden           (04-08-1981)
Fronton met gaper boven de toegangsdeur van Breestraat 24.
 

15. Fotonummer: 024694 (bevat 2 afbeeldingen)  
Koningsveld
Breestraat 24 -- Leiden           (20-7-1965)
Het pand N.V. Koningsveld is door de gemeente aangekocht voor een bedrag van 400.000 gulden voor de huisvesting van de Dienst Gemeentewerken. Het historische pand is van goede constructie maar verkeert in een vrij verwaarloosde staat.
 

16. Fotonummer: 025668  
Hotel Du Lion d'Or
Breestraat 24 -- Leiden           (1919)
In de vergadering van aandeelhouders van de Electriciteits & Gasmaatschappij op 15 augustus 1918 werd goedkeuring gegeven voor de aankoop van het perceel Breestraat 24, het voormalige Hotel Du Lion d'Or. Na een grondige verbouwing, naar een ontwerp van de architecten W.C. Mulder en Buurman, werd het nieuwe gebouw geopend op 17 maart 1919. In het pand waren de toonzalen en de kantoren aan de Breestraatkant en de magazijnen aan de achterkant (Boommarkt 7) gevestigd.
Op 4 juni 1936 verkeerde het bedrijf in staat van faillissement en ging het pand Breestraat/Boommarkt in de verkoop.
 

17. Fotonummer: 025729  
Leeszaal Reuvens
Breestraat 25/27 -- Leiden           (1919)
De Openbare Leeszaal en Bibliotheek Reuvens opende haar deuren op 15 maart 1910. De leeszaal werd opgericht door de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Volksleeszaal "Reuvens". Het huis werd geschonken door mej. Margaretha Lucretia Reuvens (Leiden 30-04-1827 - Den Haag 06-05-1916), dochter van professor C.J.C. Reuvens. Op 1 januari 1970 fuseerde Reuvens met de R.K. Openbare Bibliotheek en leeszaal tot de Stichting Openbare Bibliotheek Leiden. In juli 1980 verhuisde Reuvens van de Breestraat naar het Heerenlogement, Nieuwstraat 4.
 

18. Fotonummer: 025670  
Winkel De Vries & Stevens
Breestraat 28 -- Leiden           (1919)
Van november 1914 tot november 1918 was de winkel aan de Breestraat de showroom van de firma De Vries & Stevens.
 

19. Fotonummer: 020713  
Leidse studenten: studentenprotest
Breestraat 39 -- Leiden           (1950-1970)
Studenten protesteren tegen het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wegens de studieduur.
 

20. Fotonummer: 019353  
Leiden, Studenten SociŽteit
Breestraat 43 -- Leiden           (8-8-1951)
De oude sociŽteit Minerva.
 

21. Fotonummer: 017315  
Postkantoor Breestraat
Breestraat 44 -- Leiden           (1880)
Het voormalig Koninklijk Postkantoor van 1872-1895 met rechts het pand waarin vanaf 1889 het Telegraafkantoor was ondergebracht. Sindsdien werd het postkantoor nog enige malen verbouwd en herbouwd. Zie ook Leids Jaarboekje 1943, pag. 131-137, De gedaantewisseling van het Leidsche Postkantoor, W.J. van Varik.
 

22. Fotonummer: 021952  
Breestraat met oude SociŽteit Minerva
Breestraat 46-56 -- Leiden           (1880)
Breestraat 46, 48 het Heilige Geest Hof of Spronghof, nr. 50 studentsociŽteit Minerva hoek Vrouwensteeg, en verder de nummers 52 tot en met 56. Naar het oosten gezien, voor de aanleg van de paardentram 1879.
(geschonken door Kees van Varick)
 

23. Fotonummer: 010060  
Hof van Cornelis Sprongh van Hoogmade
Breestraat 48 -- Leiden          
Cornelis Sprongh, wonend in het fraaie huis van boekdrukker Plantijn aan de Breestraat, bepaalt in 1690 dat het aangrenzende pand, dat hij ook bezit, zal worden ingericht als hofje voor zeven vrouwen van boven de 50 jaar. Ze mogen er gratis wonen, worden goed onderhouden en krijgen op de verjaardagen van Sprongh en zijn vrouw een glaasje wijn. Vanaf 1706 nemen de bewoonsters hun intrek tot het in 1851 zo vervallen is dat besloten wordt een nieuw hofje te bouwen op de hoek van het Rapenburg en Doezastraat. Er ligt daar een terrein braak na de ramp met het kruitschip op het Steenschuur in 1807. In de jaren 1920 en 1926 wordt het hofje weer vernieuwd onder architectuur van ir. Van der Laan. De Bond Heemschut uit scherpe kritiek op de uitvoering, die het 'namaak oud-Hollandsch' noemt. Het oorspronkelijke pand aan de Breestraat wordt in 1875 afgebroken ten behoeve van de bouw van de sociŽteit Minerva. Gegevens ontleend aan de boeken Hofjes in Leiden en De Leidse hofjes. Op deze gekleurde tekening van Jacob Timmermans is de gevel aan de Breestraat afgebeeld.
 

24. Fotonummer: 013538  
Heilige Geest- of Spronghof en SociŽteit Minerva
Breestraat 48 -- Leiden           (1866)
Gezicht op panden aan de Breestraat, hoek Vrouwensteeg. Het pand Assendelft was van Cornelis van Sprongh, die het in 1670 erfde van zijn vader. In huis Assendelft heeft onder meer de bekende drukker Christoffel Plantijn gewoond. De familie Sprongh was katholiek en rijk. Later werd een huis toegevoegd dat naast Assendelft stond op no. 48. Een dubbel woonhuis waarvan de top van de voorgevel werd bekroond met beeldhouwwerk, voorstellende de Heilige Geest in de vorm van een duif. In 1690 stelde Cornelis Sprongh op 48-jarige leeftijd in zijn testament, dat het huis met de Heilige Geest een woonhuis moest worden voor zeven oude vrouwen, weduwen of ongehuwd, en ouder dan vijftig jaar. De stichter van het hofje overleed in 1706 en kort daarna trokken zeven vrouwen in het hofje. Dit was het Heilige Geest- of Spronghofje. Rond 1850 was het pand totaal vervallen. De regenten bouwden daarom een nieuw hofje op de hoek van de Koepoortsgracht (Doezastraat) en het Rapenburg. In 1851 verhuisden de bewoonsters ernaartoe. Rond 1875 dreigde sloop van het pand aan de Breestraat. Op die plaats kwam de nieuwe SociŽteit Minerva. Door ingrijpen van architect Professor Gugel werd de gevel van het huis dat dateerde uit het midden van de 16e eeuw verplaatst naar het binnenterrein van de Polytechnische School in Delft. Rechts van no. 48 staat de oude SociŽteit Minerva op Breestraat no.50, hoek Vrouwensteeg.
Zie ook foto 008499.
 

25. Fotonummer: 019635  
Minerva
Breestraat 48/50 -- Leiden           (ca. 1943)
StudentensociŽteit Minerva. Dit gebouw is in gebruik geweest tot de brand in 1959. In 1963 is het nieuwe gebouw in gebruik genomen.
(geschonken door Kees van Varick)
 

26. Fotonummer: 019792  
Minerva
Breestraat 48/50 -- Leiden           (ca. 1908)
Sinds 1844 is hier de sociŽteit van het Leids Studenten Corps gevestigd. In 1974 fuseerden ze met de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten.
In 1875 werd het gebouw opgeleverd, maar in 1959 brandde het geheel af en werd vervangen door de huidige nieuwbouw.

(geschonken door Kees van Varick)
 

27. Fotonummer: 020517  
StudentensociŽteit Minerva.
Breestraat 48/50 -- Leiden           (ca. 1950)
Helaas is dit gebouw in 1959 door brand verwoesten in 1962 gesloopt. Het is gebouwd naar het ontwerp van de architect Eugen Gugel in oud-Hollandse bouwstijl.
(geschonken door Kees van Varick)
 

28. Fotonummer: 021099  
Minerva
Breestraat 48-50 -- Leiden           (ca. 1900)
StudentensociŽteit Minerva aan de Breestraat. Het gebouw op de foto dateert van 1875 en brandde op 2 december 1959 vrijwel volledig af. Het huidige gebouw werd op 8 januari 1965 in gebruik genomen.
(geschonken door Kees van Varick)
 

29. Fotonummer: 025730  
Minerva
Breestraat 48-50 -- Leiden           (1919)
In 1814 werd de SociŽteit Minerva opgericht in de Breestraat 121. In 1837 werd de sociŽteit verplaatst naar het Rapenburg. Twee jaar later, in 1839, werd het Leidsch Studenten Corps opgericht. In 1846 keerde men terug naar de Breestraat (nr. 50). Nadat het oude gebouw was afgebrand, werd er een nieuw gebouw neergezet naar een ontwerp van de Delftse prof. Eugen Heinrich Gugel (Bad Bergzabern 26-03-1832 - Den Haag 21-05-1905) dat op 14 juni 1875 officieel geopend werd. Dit gebouw brandde in de nacht van 2 op 3 december 1959 tot de grond toe af. Het nieuwe en huidige gebouw naar een ontwerp van ir. J.W.C. Boks werd op 8 januari 1965 geopend. In 1972 kwam een fusie tot stand tussen het Leids Studenten Corps en de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (opgericht in 1900). Na de fusie werd in 1974 de naam veranderd in Leidse Studenten Vereniging Minerva.
 

30. Fotonummer: 000050  
Familiefoto Jutte
Breestraat 49 -- Leiden           (1 september 1929)
Familie Jutte poseert voor Breestraat nr. 49, destijds Hotel Central, recht tegenover de ingang van de Vrouwensteeg naast Minerva.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 42 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: